rose 2018    rr 2018

 

Rose | 2017 | suho

 

 

Renski rizling | 2017 | polsuho

 

ker 2018   rm 2018

 

Kerner | 2017 | polsladko

 

 

Rumeni muškat | 2017 | polsladko

 

tra 2018   treminec izbor 2015

 

Traminec | 2017 | sladko

 

 

Traminec |  izbor | 2017 | sladko

 

ledeno 2018    

 

Chardonnay | ledeno vino | 2008 | sladko